STAK

Välkommen till STAK

STAK – Svenska takstolsföreningen är en sammanslutning av svenska takstolsproducenter som arbetar mot ett gemensamt mål.

Vi ska bli bäst i världen på takstolar! Föreningen har 31 medlemmar med 32 produktionsställen. Sverige har en lång tradition av att bygga i trä, vi vill värna om denna metod och sprida den till övriga världen.

Trä är ett beprövat byggmaterial som har många fördelar; billigt, ständig tillgång, lättarbetat och tåligt. Ur miljösynpunkt är rent trä det bästa alternativet.

Import av Takstolar

Import av Takstolar. Med CE märkningen är det fullt möjligt att både importera och exportera trätakstolar, dock gäller nationella regler i varje land, så även i Sverige. För att kunna montera importerande takstolar i Sverige krävs följande: Takstolarna skall vara konstruerade enligt Eurocode 5 och EKS, EKS är de svenska nationella valen som kompletterar Eurocode 5. Det krävs alltså en ”svensk” Eurocode 5 för att dimensioneringen ska bli korrekt. Dokumentation så som ritningar, projekteringsanvisningar och egenkontroll skall ingå. Prestandadeklarationen skall vara på Svenska. Svenska snölaster skiljer sig mycket från andra länder. Vid osäkerheter skall närmaste Byggnadsinspektör kontaktas.

STAK bildades år 2000

Vi vill att användningen av våra produkter säkerställs i Sverige och vi vill arbeta för export av taktolar, framför allt inom Norden men också till övriga Europa och världen! STAK bildades 2000 och har sedan dess arbetat med branschfrågor som kvalitetssystem, myndighetsnormer, teknikfrågor, utbildningar, studieresor etc. STAK har ett nära samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), tillverkare och andra organ inom branschen