STAK

Styrelsen

Efter 2021 års stämma

Ordförande
Stefan Nilsson PreFast Sverige AB

Ordinariel ledamöter
Mats Lindblom, Derome Träteknik
Niklas Bjärholm, NP Nilssons Trävaru AB
Johannes Eriksson, Perssons Träteknik AB
Johny Abrahamsson, Timmele Takstolsfabrik AB

Suppleanter
Frank Beno, Derome Träteknik AB
Rickard Arvidsson, Arvidssons Takstolar

Valberedning
Fernando Gutierrez (sammankallande), Varberg Timber
Christine Granberg, Åtvidabergs Huskomponenter
Jörgen Ekelund, BF-Byggmaterial

Revisorer
Johan Björklund, Derome Träteknik AB
Lisen Feldin, Åbytorp Såg & Hyvleri AB

Revisorsuppleanter
Niclas Eriksson, Varberg Timber AB
Mikael Hammar, Nordiska Byggträ