STAK

Teknikgruppen

TeknikGruppen är en sammansättning av olika aktörer från byggbranschen, såväl medlemmar som
associerade medlemmar. TeknikGruppen arbetar med övergripande tekniska frågor men behandlar
även detaljfrågor. Följande punkter kan stå på agendan:

UtbildningKontrollMyndigheter
 Kravställningar
Utbildningsbehov
Utbildare
 Övervakning regelverk
Myndighetskontroll kvalitet
Tillsyn tillverkare
 Kontakt med myndighetsorgan
Remissyttranden
Standarder/Normer
ProduktionKonstruktion
 Tekniska hjälpmedel
Produktionsteknik
 Konstruktionsfrågor
Snözoner
Programvaror i samband med konstruktion
  

TEKNIKGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

Jenny Sander
OBOS Bostadsutveckling AB574 85 VETLANDA
Tfn. 010-434 11 59
E-post: jenny.sander@myresjohus.se
 Johan Björklund
Derome Träteknik
Bjurumsvägen 14
430 20 VEDDIGE
Tfn. 010-66 64 64
E-post: johan.björklund@derome.se
Sven-Agne Nilsson
OMBUDSMAN STAK
Andra Vallgåsgatan 20
511 58 Kinna
Tfn: 070-606 52 15
E-post: svenagne.nilsson@takstol.se
 Niklas Bjärholm
N.P NILSSONS TRÄVARU AB
Timmervägen 29
269 83 BÅSTAD
Tfn: 0431-36 22 05
E-post: niklas.bjarholm@npn.se
Tomas Holmlund
CSCE MITEK
Box 709
931 27 SKELLEFTEÅ
Tfn: 0910-878 38
E-post: tomas.holmlund@csce.se
 Åke Andersson
BJERKING AB
Box 1351
751 43 UPPSALA
Tfn: 018-65 11 44
E-post: ake.andersson@bjerking.se
Mats Lindblom
DEROME TRÄTEKNIK
Bjurnumsvägen 14
430 20 VEDDIGE
Tfn: 0705-56 56 85
E-post: mats.lindblom@derome.se
 Patrik Nilsson
GÖTENEHUS AB
Box 17
533 31 Götene
Tfn: 0511-34 56 11
E-post: patrik.nilsson@gotenehus.se

Björn Källander
Svenskt Trä
Box 1958, 791 19
Falunb Tel. 0703-75 96 52
E-post: bjorn.kallander@svenskttra.se

 Robin Andersson
RISE
Box 857, 501 15 Borås
Tel. 010-516 5325
E-post: robin.andersson@ri.se